Listiny z Kácova v Národním archivu v Praze

Možná nevíte, jaké zajímavé listiny lze nalézt v nové budově Národního archivu v Praze na Chodovci. Ve sbírce s názvem: "Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - Administrace Toskánských statků - spisové pododdělení Kácov" lza najít množství informací z let 1616-1850. Tyto spisy se týkají především velkostatku, daní, roboty, pozemků, myslivosti, lesnictví, rybníků, mlýnů, papírny a pivovaru. Lze zde vyhledat materiály týkající se zámku, školy a kostela. Mezi nejzajímavější ozdobně psané listiny patří bezesporu dopisy a smlouvy Anny Marie Františky Toskánské s dochovanými pečetěmi. Jedná se o dopisy adresované správcům panství, úřadům a přííbuzným. Většina listin je psaná německy. Do seznamů fondů a sbírek lze nahlédnout na www.badatelna.cz. Osobně pak v badatelně archivu po objednání jednotlivých kartonů s originály listin.

Ukázka listiny

foto 11 z 12
 
       
 
       
Ukázka listiny

zpět na miniatury  |  zpět na výpis článků