Listiny z Kácova v Národním archivu v Praze

Možná nevíte, jaké zajímavé listiny lze nalézt v nové budově Národního archivu v Praze na Chodovci. Ve sbírce s názvem: "Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - Administrace Toskánských statků - spisové pododdělení Kácov" lza najít množství informací z let 1616-1850. Tyto spisy se týkají především velkostatku, daní, roboty, pozemků, myslivosti, lesnictví, rybníků, mlýnů, papírny a pivovaru. Lze zde vyhledat materiály týkající se zámku, školy a kostela. Mezi nejzajímavější ozdobně psané listiny patří bezesporu dopisy a smlouvy Anny Marie Františky Toskánské s dochovanými pečetěmi. Jedná se o dopisy adresované správcům panství, úřadům a přííbuzným. Většina listin je psaná německy. Do seznamů fondů a sbírek lze nahlédnout na www.badatelna.cz. Osobně pak v badatelně archivu po objednání jednotlivých kartonů s originály listin.

Fotografie

Podpis s pečetí A.M.F. Toskánské  Detail plánu  Dopis s pečetí  
Náčrt kácovské školy  Nákres stodoly  Pečeť  
Plán krovu zámecké stodoly  Plánek  Podpis Anny Marie Františky Toskánské  
Ve studovně národního archivu  Ukázka listiny  Ukázka plánku