Restaurátorský průzkum barokních maleb

      Restaurátorský průzkum původních barokních maleb na zámku Kácov

Dne 21.9.2013 bylo ve společenském (tzv. Modrém) salónku provedeno celkem 19 páskových sond do vrstvy původní barokní výmalby z 30. let 18. století. Sondy vyhotovila restaurátorka Mgr. art. Kateřina Prokopová, která v uplynulých dvou letech restaurovala společně s malířem panem Martinem Martanem např. i barokní malby ze stejného období v Sázavském klášteře.

Průzkum potvrdil domněnku, že barokní výmalba je pod mladšími vápennými přemalbami (celkem 12 vrstev) dobře dochovaná v celé ploše na všech stěnách, špaletách oken i fabionech a lze ji obnovit. Autorem maleb je Karel Josef Moravini (dvorní malíř A.M.F. Toskánské), který v kácově pobýval kolem roku 1735. Kromě kácovského zámku vyzdobil např. zámek v Hostivici u Prahy, kde se jeho malby povedlo odkrýt již před více jak 20 lety. V současné době je na zámku Kácov dochovaná odkrytá stropní výmalba s bohatou ornamentální výzdobou, společenským motivem, alegorií na čtvero ročních dob a s iluzivní architekturou. V zámecké kapli (která byla 60 let zazděna) pak zaujme návštěvníky bohatá štuková výzdoba, poškozený barokní oltář se soškami andělů a biblické výjevy.
Součástí průzkumu je i restaurátorská dokumentace a restaurátorský záměr s návrhem doporučeného způsobu zachování a případně obnovení původní barevnosti maleb. Pro celkovou obnovu maleb je třeba sehnat částku do 500 000,- Kč. Městys Kácov se pokusí potřebnou finanční prostředky získat z některého dotačního titulu určeného k restaurování kulturních památek. V roce 2014 budou provedeny sondy v dalších prostorách zámku.