Listiny z Kácova v Národním archivu v Praze

Možná nevíte, jaké zajímavé listiny lze nalézt v nové budově Národního archivu v Praze na Chodovci. Ve sbírce s názvem: "Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - Administrace Toskánských statků - spisové pododdělení Kácov" lza najít množství informací z let 1616-1850. Tyto spisy se týkají především velkostatku, daní, roboty, pozemků, myslivosti, lesnictví, rybníků, mlýnů, papírny a pivovaru. Lze zde vyhledat materiály týkající se zámku, školy a kostela. Mezi nejzajímavější ozdobně psané listiny patří bezesporu dopisy a smlouvy Anny Marie Františky Toskánské s dochovanými pečetěmi. Jedná se o dopisy adresované správcům panství, úřadům a přííbuzným. Většina listin je psaná německy. Do seznamů fondů a sbírek lze nahlédnout na www.badatelna.cz. Osobně pak v badatelně archivu po objednání jednotlivých kartonů s originály listin.
You can not miss perfect swiss made fake cartier watches at affordable prices!

swiss cheap replica watches for men and women are fine and cheap. Fast shipping and quality guarantee.

Ukázka listiny

foto 11 z 12
 
       
 
       
Ukázka listiny

zpět na miniatury  |  zpět na výpis článků